Confidențialitate

Declarație de confidențialitate


Declarație de confidențialitate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal!

Conform prevederilor legale referitor la politica de confidențialitate, care intră sub incidența legilor în vigoare: 677/2001; 506/2004, ne angajăm să păstrăm caracterul confidențial al datelor colectate. Informațiile le primim, prin accesarea si completarea rubricilor de înscriere, și solicitări în cadrul paginii web www.fomcogps.ro, de către Dvs în mod voluntar.

Începând cu data de 11/09/2013, SC Fomco 2006 SRL este înregistrată la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, număr de înregistrare 0017869.

Noi, SC Fomco 2006 SRL, în calitate de administrator al paginii www.fomcogps.ro, prin prezenta, ne angajăm să nu transmitem datele cu caracter personal la terțe persoane, fără consimțământul persoanei în cauză.

Totodată le vom utiliza doar și exclusiv pentru scopul stabilirii viitoarelor contacte, precum furnizarea informațiilor despre: funcționarea web site-ului, informații oficiale cu privire la politica și ofertele societății noastre și în același timp pentru proiecte de marketing direct (trimitere de mesaje publicitare și de marketing prin poștă, telefon, e-mail, sau alte mijloace de comunicare din partea noastră).

Datele colectate se pot șterge de pe server și din baza noastră de date bineînțeles automat, la cerința expresă a persoanei în cauză, prin notificare scrisă și trimisă în atenția noastră!