Regulament tombola #ReDesign

 REGULAMENT TOMBOLA “#ReDesgin”


SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL TOMBOLEI

1.1. Organizatorul tombolei online FomcoGPS  #ReDesign (numit în cele ce urmează "tombola”) este compania Fomco GPS S.R.L. cu sediul în Cristești, strada Principală nr. 801/R, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J26/1202/2012, având Codul Unic de Înregistrare RO31036918, denumită în continuare “Organizator”

1.2. Tombola se va desfășura conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit în continuare "Regulamentul") pe pagina www.fomcogps.ro

Regulamentul este obligatoriu pentru toți participanții.

Prezenta Tombolă se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piaţă, cu modificările ulterioare.
 
 SECȚIUNEA 2. PERIOADA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A Tombolei

2.1.Tombola va fi lansată și se desfășoară în perioada: 15.03.2023 – 31.05.2023, ora 23:59, ora României pe întreg teritoriul României, în spațiul virtual corespunzător paginii https://www.facebook.com/FomcoGps, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

2.2.Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Tombolei, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu cel puțin 12 ore înainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabilă.

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. În Tombolă are dreptul să participe orice persoană fizică care are domiciliul stabil sau reședința în România și vârsta de peste 18 ani.

3.2. Nu au dreptul să participe la Tombolă angajații companiei SC FOMCO GPS SRL., FOMCO Solar Systems SRL, FOMCO Solar Solutions SRL, FOMCO Truck Service SRL, FOMCO Business Management SRL, FOMCO Trade SRL, FOMCO Wood SRL, FOMCO Imobiliare SRL (Toate companiile care aparțin de grupul FOMCO)  angajații companiilor implicate în realizarea Tombolei,  precum și rudele de gradul întâi și afinii (soț/soție) acestora.

3.3. Participarea la acest tombolă implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

3.4. Tombola se desfășoară exclusiv pe internet, pe pagina https://www.facebook.com/fomcogps

SECȚIUNEA 4. DESCALIFICAREA PARTICIPANȚILOR

4.1. Sunt descalificate automat persoanele care se înscriu în Tombolă asumându-și o identitate falsă sau autovehicule echipate care nu sunt proprietatea lor. 

4.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Tombolă sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat câștigător în cazul în care acesta nu a furnizat date de contact corecte, s-a înscris utilizând date false sau încearcă să influențeze Tombola prin modalități frauduloase sau nu respectă prevederile Regulamentului.

4.3. Comentariile care contravin termenilor și condițiilor acestui regulament, care sunt în afara subiectului Tombolei sau pe care le consideră, în mod unilateral, ca fiind ilegale, incomplete, discriminatorii, injurioase, incorecte din punct de vedere gramatical, neadecvate sau dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților, nu vor intra în Tombolă.

SECȚIUNEA 5. ÎNSCRIEREA ÎN TOMBOLĂ

5.1. Orice persoană juridică și/sau fizică, care comentează (etichetează) 3 “prieteni”, distribuie (share) postarea pe pagina lui în mod PUBLIC (să putem verifica ulterior dacă s-au îndeplinit condițiile) și dă un LIKE pe postarea de pe Facebook despre tombolă

5.2. Persoanele care doresc să se înscrie în Tombolă pot participa fără a plăti nicio taxă, în perioada: 15.03.2023 – 31.05.2023 ora 23:59, ora României.

5.3. Pentru a se înscrie, participanții trebuie să respecte următoarele:

a) Să ia la cunoștință prevederile prezentului regulament, disponibil gratuit pe site-ul oficial www.fomcogps.ro;

b) Să întrunească cerințele de înscriere în Tombolă. Pentru aceasta, participanții trebuie să urmeze pașii de mai jos:

i. Să dea LIKE la postare cu Tombolă

ii. Să etichteteze 3 “prieteni” în comentarii sub postarea cu Tombola

iii. Să distribuie postarea în mod public (visibility setting: PUBLIC) pe pagina lui- unde o să verificăm la terminarea campaniei pentru a verifica elibilitatea participării la tombolă

SECȚIUNEA 6. DESFĂȘURAREA TOMBOLEI, PREMII ȘI ACORDAREA PREMIILOR

6.1. FOMCOGPS.ro își rezervă dreptul de a descalifica participantul care dă dovadă de un comportament neadecvat, contrar bunelor moravuri sau legii, pe parcursul Tombolei. De asemenea, FomcoGps.ro își rezervă dreptul de a descalifica participantul care încalcă regulile prevăzute la punctul 5 de mai sus sau care, prin conduita sa ori datorită naturii conținutului publicat pe rețelele de socializare, încalcă drepturile de autor ale altor persoane fizice și/sau juridice.

6.2. În cazul în care câștigătorul a furnizat date false de identificare, acesta neputând fi identificat în baza datelor furnizate către FomcoGps.ro, pierde dreptul de a revendica premiul.

6.3. În cazul refuzului câștigătorului de a beneficia de câștig sau în cazul imposibilității validării acestuia conform prezentului Regulament, câștigătorul va pierde dreptul de atribuire a câștigului. În asemenea cazuri, Organizatorul își rezerva dreptul de a nu mai atribui câștigul acestuia.

Premiile tombolei sunt: 

Locul I- Telefon mobil Samsung Galaxy Z Flip 4, 8GB RAM, 256GB, 5G, Graphite

Locul II- Televizor Samsung QLED 43Q60B, 108 cm, Smart, 4K Ultra HD

Locul III- Stație radio CB Midland Alan 78 PRO+ Antenă cu suport și magnet

Valoarea totală a premiilor este de : 6571,72 RON.

6.4 Câștigătorul Tombolei nu va putea pretinde un alt premiu în afară de cel prevăzut la punctul 6.3.

6.5. Orice eventuală contestație, inclusiv privind modul de validare și acordare a premiului, poate fi formulată în scris de către participant și depusă personal sau expediată prin poștă, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data încheierii Tombolei , către SC Fomco GPS S.R.L. cu sediul în Cristesti, strada Principală 801/E , jud. Mures, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J26/1202/2012 , având Codul Unic de Înregistrare RO31036918. Contestația se va soluționa în termen de maximum 20 zile lucrătoare de la primire. În cazul în care contestatorul va fi nemulțumit de decizie, se va încerca rezolvarea contestației pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente, de care aparține Organizatorul Tombolei (instanța judecătorească Târgu Mureș).

 SECȚIUNEA 7. ANULAREA JURIZĂRII

7.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula tombola din cauza unor situații neprevăzute fără notificări prealabile.

7.2. Orice anulare prematură a câștigătorilor nu implică drepturi pentru participanți.

7.3. În cazul anulării jurizării, vor fi postate notificări adecvate în cadrul Paginii de Facebook Oficiale “FomcoGPS” secțiunea POSTS.

7.4. Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualii participanți care se înscriu la Tombolă folosind conturi de Facebook false sau multiple.

SECȚIUNEA 8. TAXE

8.1. Participanților la Tombolă nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte.

SECȚIUNEA 9. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

9.1. Organizatorul nu va fi răspunzător pentru eventualele prejudicii suferite de către câștigător, indiferent de natura acestora, după predarea premiului.

9.2. Organizatorul nu răspunde dacă câștigătorul este în imposibilitate de a-și ridica premiul, caz în care premiul se va acorda persoanei desemnate rezervă conform prezentului regulament.

SECȚIUNEA 10. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

10.1. Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții prezentului Tombole își exprimă acordul expres și neechivoc, că datele lor personale să între în bază de date a Organizatorului în vederea efectuării deliberării, validării, atribuirii premiului, pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale ale organizatorilor de promoții.

 SECȚIUNEA 11. FORȚĂ MAJORĂ

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forță majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

11.2. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Tombolei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civil. 

11.3. În cazul în care se invocă forța majoră Organizatorul este obligat ca în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția acestuia să comunice participanților la Tombolă situația ivită.

 SECȚIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL AL TOMBOLEI

12.1 Prin înscrierea în acestă Tombolă, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

12.2 Regulamentul Tombolei va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la link-ul menționat în postarea care anunță lansarea Tombolei , cât și pe site-ul oficial al organizatorului,  www.fomcogps.ro

12.3 Câștigătorii vor fi desemnați prin extragere la sorți cu ajutorul random.org, după verificarea eligibilității participanților.

12.4 Data extragerii : 06 iunie 2023, ora 10:00 AM