monitorizare rute, activitați

Cu ajutorul sistemului de monitorizare GPS puteți avea date despre starea și poziția obiectului monitorizat. Datele, achiziționate de un receptor GPS, sunt prelucrate apoi transmise prin GPRS, către serverul principal. Aceste date sunt interpretate, prelucrate și pot fi interogate online de către clienți. Aplicația client este ușor de înțeles, cu o interfață prietenoasă, special concepută pentru o interpretare facilă a datelor primite.
 
Urmărire rute

Sistemul de monitorizare GPS vă oferă o viziune asupra activității șoferilor dumneavoastră, a traseelor parcurse, a timpilor de staționare și de funcționare, atât în interes de serviciu cât și în interes privat (dacă este permis).

Cu ajutorul sistemului de monitorizare GPS țineți evidența traseelor, având numeroase beneficii:
 
 • evitaţi cheltuielile inutile cauzate de utilizarea vehiculului în interes propriu
 • evitaţi întreruperile inutile de lucru
 • activitatea de control devine mai uşoară datorită sistemului de monitorizare GPS
 • se certifică angajatorului condiţiile de transport adecvate şi îndeplinirea sarcinilor de lucru

Sistemul funționează permanent, adună 24h din 24 datele trimise, cu ajutorul unităţii de monitorizare GPS/GPRS instalate în vehicul şi le centralizează în serverul de date. Ulterior aceste date vor fi procesate şi pot fi puse la dispoziția utilizatorului oricând.
Lista traseelor furnizează un raport detaliat, datorită sistemului de localizare și monitorizare GPS, despre traseele efectuate în funcţie de adresă sau denumirea firmei, la acestea adăugându-se :
 
 • informaţii despre traseele efectuate
 • informaţii despre vitezele medii
 • informaţii despre durata traseelor
 • informaţii despre staţionări (de exemplu în cazul agenţilor de vânzări)

Traseele pot fi vizualizate și sub formă de redare video, dacă este nevoie de vizualizare retroactivă. Aceasta se poate realiza separat sau împreună cu câteva grafice.
 
MONITORIZARE RUTE

 
Cu ajutorul sistemului de monitorizare GPS pot fi vizualizate date despre viteza momentană, se poate calcula viteza medie şi pot fi urmărite depăşirile limitelor de viteză. Pentru o analiză mai riguroasă, toate aceste date se pot vizualiza în formă grafică sau tabelară.

Graficul de viteză al traseelor se poate realiza cu doar câteva click-uri.


Monitorizare GPS

 

Urmărire online pe graficul de viteză

Traseele obţinute cu ajutorul sistemului de monitorizare GPS pot fi exportate în format Excel separat sau cumulate, după preferinţe. Traseele pot fi vizualizate retroactiv prin interogarea bazei de date.
Separarea traseelor în interes personal de cele în interes de serviciu se poate face prin urmărire online.

În situaţia în care angajatul va folosi vehiculul şi în interes personal, este indicată instalarea comutatorului privat-firmă. Astfel pot fi separate traseele în interes personal, de cele în interes de serviciu.
Totodată este posibilă separarea traseelor şi în funcţie de durata zilnică a programului de lucru.

O altă posibilitate este ca toate traseele care îşi au punctul de pornire sau sosire în locaţii sau sedii ale partenerilor, să fie considerate trasee în interes de serviciu.

Pe harta sistemului de monitorizare GPS, traseele parcurse în interes personal sunt marcate cu steluţe în lista de trasee. În cazul drumurilor parcurse, făcute în interes personal, adresele şi traseele pot fi ascunse la cerere, lista permiţând doar vizualizarea distanţelor astfel, nu vor fi lezate drepturile personale ale angajaţilor. În cazul în care există trasee în interes personal, sistemul le centralizează în mod separat.

Sistemul de monitorizare rute permite exportarea traseelor în format Excel, fie individual, fie în grup, pentru mai multe vehicule.

Sistemul de monitorizare vehicule prin GPS funcţionează atât pe teritoriul ţării, cât şi în străinătate. În cazul utilizării în străinătate există mai multe opţiuni. Dacă nu aveţi nevoie de urmărire în timp real în străinătate, roaming-ul poate fi oprit, iar unitatea de bord – fără nici o cheltuială în plus - poate memora peste 10.000 km de drum. La întoarcere unitatea recunoaşte reţeaua naţională şi încarcă traseul cu detaliile complete pe server, astfel pot fi verificate şi traseele externe.
Monitorizare activitate

Posibilități de monitorizare ale sistemului de localizare prin GPS:

Pentru un control simplu puteți genera diferite rapoarte prin care puteți vizualiza timpii de lucru, cantitatea combustibilului folosit, consumul la oră (în cazul utilajelor și agregatelor industriale):

 • Consum de combustibil – prin acest raport se poate evidenţia şi aprecia cu uşurinţă consumul de carburant în funcţie de kilometri parcurşi;
 • Raport activitate zilnică – pentru verificarea și evidențierea pe zile a activităţii fiecărui vehicul, orele de funcționare, kilometri parcurși;
 • Trasee – detalierea punctelor de tranzit şi a locaţiilor în care s-au aflat vehiculele monitorizate prin GPS, precum şi orele de lucru, distanţele, timpii de sosire şi pornire. Prin aceste rapoarte aveți posibilitatea de a vizualiza într-un mod detaliat traseul unui vehicul la nivel de străzi (foarte util în cazul monitorizării prin GPS a activităţilor de salubritate, deszăpezire, curierat, etc.);
 • Opriri în puncte de interes – pentru a urmări punctele de interes (clienţi, funizori, etc.) vizitate de vehiculele dumneavoastră;
 • Listă alimentări – prin datele obţinute prin monitorizare GPS puteți verifica cu ușurință data, ora, locul alimentării și cantitatea alimentată. Aveţi posibilitatea de a seta atenționări pentru diferite evenimente – pentru vizualizarea cu uşurinţă a exceselor de viteză şi a consumurilor excesive de combustibil a vehiculelor monitorizate prin GPS;
 • Raport cu stări – echipamentele de monitorizare GPS pot fi configurate să permită vizualizarea unor stări cu anumite acţiuni (mod privat/public, acționare pompă, basculări, deschidere uși etc).


Raport cu stări
 
Monitorizare activităţi

În acest caz unitatea de monitorizare GPS (unitate vehicul) este interconectată cu sistemul de basculare al vehiculului. Se poate observa din imagine, harta, traseele efectuate, simboluri de basculare, iar în partea de jos un raport simplu reprezentând informațiile utile necesare.

Raport detaliat oferit de aplicația online al sistemului de monitorizare FOMCO GPS :

Monitorizare activităţi