suport tehnic și școlarizare

  • Pentru funcționarea în parametrii corespunzători al sistemului de monitorizare flotă, în afară de echipamentele de comunicare și monitorizare GPS, este nevoie de un personal pregătit corespunzător pentru folosirea softului de monitorizare.
  • La contractarea pachetului de monitorizare flotă se efectueză o calibrare și instalare a programului client conform negocierilor. Imediat după pornirea sistemelor de monitorizare GPS se procedează la o instruire și explicarea  părților componente ale sistemului de monitorizare flotă. Luând în considerare timpul scurt de instruire, softul client este livrat cu un manual de utilizare, cu descrieri detaliate a modulelor și funcțiilor.
  • Orice neclaritate sau funcționare neconformă a softului sau a echipamentelor de monitorizare GPS se anunță imediat la serviciul de dispecerat de unde, pe bază de tichete, se distribuie la compartimentul care este responsabil cu rezolvarea incidentului.
  • Depanarea problemelor cauzate de funcționarea neconformă a softului de monitorizare flotă se vor rezolva în max 1h. Problemele legate de rețeaua de telecomunicații GSM/GPRS se pot rezolva doar prin intermediul responsabilului de comunicații la care suntem abonați. Timp maxim de remediere 24h.

Cele mai frecvente defecțiuni se produc la echipamentul de bord de monitorizare GPS. Din păcate intevenția pe aceste echipamente presupune deplasarea vehicului monitorizat la sediul nostru. Există o echipă mobilă care poate face intervenții pe teren, dar datorită suportului tehnic limitat, anumite operațiuni sunt imposibil de efectuat. Înainte de a decide ce intervenție este necesară, se efectuează un diagnostic online. Timpul maxim de intervenție pe teritoriul României este de 4 zile de la anunțarea incidentului.

Dacă colegii din compartimentul tehnic constată că defecțiunea s-a produs din cauza intervenției neautorizate asupra echipamentelor de monitorizare GPS, echipamentul și lucrările de montaj automat pierd garanția și cheltuielile de intervenție se imput beneficiarului.